Relevance topic

        In a democracy, a young, independent republic of Azerbaijan for a long and dynamic development of agriculture is conducted on a global program launched by the government. To meet all the needs of...

Scales

Koksidlər (Homoptera; Coccinea, Diaspididae) çanaqlı yastıcaları, yalançı çanaqlı yastıcaları birləşdirir. Bu həşəratların bitkilərlə çox əlaqəli olması, xırda ölçülü olmaları, çanaqla əhatə olunmaları onların daha geniş yayılmalarına səbəb olur. Çanaqlı yastıcalar meyvə ağaclarının və park...

Armored scales

Yalançı çanaqlı yastıcalar (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) da çanaqlı yastıcalar kimi ağac və kollara olduqca böyük zərər vurur. Bu zərərvericilər də bitkilərin gövdə, budaq və zoğları, bəzən isə yarpaqların üzərində geniş yayılır, onların şirəsi ilə...