Layihəyə qədərki məqalələr

1 – 1992 Zooloji jurnal

2 – 1995 AMEA Xəbərlər

3 – 1996 AMEA Xəbərlər Oleandr

4- 1999 Aqrar elmi

5 -2001 Bilgi Rzayeva, Mustafayeva

6 – 2001 ADPU 80 Konferensiya

7-2001 Jurnal Ekologiya, fəlsəfə

8-2001 Jurnal Ekologiya, fəlsəfə

9-2002 Bilgi yurnalı

10 – 2002 Konfrans Musayev