Layihəyə qədərki məqalələr

1 — 1992 Zooloji jurnal

2 — 1995 AMEA Xəbərlər

3 — 1996 AMEA Xəbərlər Oleandr

4- 1999 Aqrar elmi

5 -2001 Bilgi Rzayeva, Mustafayeva

6 — 2001 ADPU 80 Konferensiya

7-2001 Jurnal Ekologiya, fəlsəfə

8-2001 Jurnal Ekologiya, fəlsəfə

9-2002 Bilgi yurnalı

10 — 2002 Konfrans Musayev

11 — Konferensiya

12- 2003 Jurnal Ekologiya Зональное распределения афелинид

13 — 2003 Jurnal Ekologiya Tut canaqlı yastıca

14 — 2003 Zoolog.Cəmiyyəti. Məmmədli ilə

15 — 2003 AMEA Xəbərlər Afelinidlər — sahibləri

16 — 2004 AMEA Xəbərlər Parazitlər- afelinidlər

17 — 2004 Jurnal Bilgi Alma vergülvarı yastıca

18 — 2004 Jurnal Bilgi Qızılgül yastıcası

19 — 2004 Konferensiya Meşə ekosistemləri Yalançı kaliforniya

20- 2005 Konferensiya Alimlər

21 -2006 Donetsk

 

22 — 2006 Donetsk Алейродид

23 — 2006 Donetsk Фиолетовая ,Олеандровая

24- 2006 Donetsk Rzayeva və basqaları

25 — 2006 Zoologiya institutu Bostan mənənəsi

26 — 2006 Simpozium Moskva ,Mustafayeva

27 — 2006 Simpozium Moskva, Eyyubova ilə

28 — 2006 Jurnal Ekologiya Qəmərli ilə